các trang cá độ bóng đá al rayyan - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Full HD, Không Lag

Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Syring lọc PTFE, Filter-Bio

Lượt xem: 2619

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải

Description

The membrane has two different properties. Hydrophobic and hydrophilic. 

The Hydrophobic membrane is chemically resistant to all solvents, acids and bass. The membrane is very low in extractables and has an excellent thermal stability. 
The hydrophilic membrane is compatible with water solution. 
It is imported for some leading company who is well known in producing membrane. PTFE syringe filter has 3 kind of diameters, 13mm, 25mm and 30mm. 
It is cut into some disc membrane that guarantee exceptional integrity when filtering some sample. Then through into non-gap sealing, virgin medical PP material is placed to contain all the disc membrane. 
It has superior performance to prevent leak of sample solvent and can promise membrane area being used in a large filtration area.

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 FBS13PTFE022H Syring lọc PTFE, Lỗ lọc: 0.22(μm), Đường kính: 13(mm), 100 cái/hộp Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
2 FBS13PTFE045H Syring lọc PTFE, Lỗ lọc: 0.45(μm), Đường kính: 13(mm), 100 cái/hộp Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
3 FBS25PTFE022H Syring lọc PTFE, Lỗ lọc: 0.22(μm), Đường kính: 25(mm), 100 cái/hộp Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
4 FBS25PTFE045H Syring lọc PTFE, Lỗ lọc: 0.45(μm), Đường kính: 25(mm), 100 cái/hộp Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
5 SYRING LỌC PTFE CHO DUNG MÔI KHÔNG PHÂN CỰC (Hydrophobic): 0 VNĐ Đặt hàng
6 SYRING LỌC PTFE CHO DUNG MÔI PHÂN CỰC (Hydrophilic): 0 VNĐ Đặt hàng
7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 VNĐ Đặt hàng
8 FBS13PTFE022HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 13(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
9 FBS13PTFE045HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 13(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
10 FBS25PTFE022HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 25(mm), hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
11 FBS25PTFE045HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 25(mm), hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
12 FBS30PTFE022HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 30(mm), hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
13 FBS30PTFE045HS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 30(mm), hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
14 FBS13PTFE022LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 13(mm), ưa nước, hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
15 FBS13PTFE045LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 13(mm), ưa nước, hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
16 FBS25PTFE022LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 25(mm), ưa nước, hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
17 FBS25PTFE045LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 25(mm), ưa nước, hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
18 FBS30PTFE022LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.22(μm), đường kính: 30(mm), ưa nước, hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
19 FBS30PTFE045LS Syring lọc PTFE tiệt trùng, lỗ lọc: 0.45(μm), đường kính: 30(mm), ưa nước, hộp 50 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
20 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Copyright © 2016 các trang cá độ bóng đá al rayyan - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Full HD, Không Lag. All rights reserved
Call Us
SMS